07.03.2015

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (07.03.2015 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 12.02.2015 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 5/15, znak WAB.6747.11.2014, udzielającej Prezydentowi Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, działającego przez pełnomocnika Pana Marcina Hajost reprezentującego Pracownię Ińżynierską S1 Marcin Hajost, ul. Barlickiego 15/6, 43-300 Bielsko-Biała, zezwalającej na realizacją inwestycji drogowej p.n. „Rozbudowa drogi ul. Niwa Monowicka od km 0+000,00 do km 0+190,00 (odcinek A-B) oraz od km 0+000,00 do km 0+081,72 (odcinek C-D)”.

Załącznik

Niwa Monowicka Odwolanie