08.07.2013

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (08.07.2013r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 4 lipca 2013 r. został złożony przez Pana Piotra Nowak reprezentującego Firmę EKKOM Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8i – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie nr 0052.126.2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.), wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: “budowa dróg gminnych KD1 (Willowa), KL2 i KD3 w Oświęcimiu.

Załącznik

Img010