08.07.2013

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (08.07.2013r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wydaniu w dniu 04.07.2013r. decyzji na realizację inwestycji drogowej pn.: “Rozbudowa ul. Zajazdowej w Oświęcimiu” na wniosek z dnia 03.04.2013 r. złożony przez Panią Marię Krzyżowską prowadzącą działalność gospodarczą pn. HOREB Pracownia Projektów Drogowych Maria Krzyżowska – działającą w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2.

Załącznik

Img011