09.05.2014

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (09.05.2014r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu w km 0+000,00 – 1+257,32” na wniosek z dnia 12 marca 2014 r. uzupełnionego w dniu 30 kwietnia 2014 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 3 kwietnia 2014 r.) złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Jarosława Saternus reprezentującego firmę DROCAD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Katowickiej 202 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie nr 0052.153.2012 z dnia 10 kwietnia 2012r.).

Załącznik

Img315