09.12.2014

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (09.12.2014 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 05.12.2014 r. zostało wydane ponowne zawiadomienie znak: WAB.6747.8.2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z wyłączeniem z zakresu inwestycji działki o numerze ewidencyjnym: 1478/21 oraz zawiadomienie znak: WAB.6747.8.2014 o możliwości zapoznania się z całością zebranych dowodów w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej w Oświęcimiu” na wniosek z dnia 30 czerwca 2014 r. (uzupełniony w dniu 06 sierpnia 2014 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 21 lipca 2014 r.), złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Artura Kurdziel reprezentującego biuro projektowe „Konstruktor”, z siedzibą w 32-500 Chrzanów, ul. Kolonia Stella 26 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w 32-600 Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie Nr 0052.181.2014 z dnia 30 lipca 2014 r.).

Załącznik

Nowa Wszczecie