26.01.2016

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Starosta Oświęcimski

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa drogi od ul. Zaborskiej w rejonie OSP w kierunku ul. Zatorskiej w Oświęcimiu – Etap I w km 0+020.0 do km 0+626.4”, na wniosek z dnia 4 grudnia 2015r. (uzupełniony w dniu 18 stycznia 2016r. zgodnie z wezwaniem z dnia 18 grudnia 2015r.), złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Zielińskiego reprezentującego Firmę MBD Projekt, 31-215 Kraków, ul. Żabiniec 101/2 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2(upoważnienie Nr 0052.148.2015 z dnia 15 czerwca 2015r.)

 

Dalsze informacje można znaleźć w załączniku dołączonym do obwieszczenia

Załącznik

Zrid Zatorska 3