11.02.2014

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (11.02.2014r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistych omyłek pisarskich w ostatecznej decyzji Nr 8/13 Starosty Oświęcimskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 27 listopada 2013 r. o symbolu: WAB.6747.9.2013 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej klasy D wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej klasy L (ul. Pod Borem) w Oświęcimiu”.

Załącznik

Img195 0