11.08.2014

OBWIESZCZENIE STAROSTY OŚWIĘCIMSKIEGO (11.08.2014 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI Zawiadamia o wydaniu w dniu 7 sierpnia 2014 r. decyzji Nr 4/14 na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Polowieckiej w Oświęcimiu od km 0+012,65 do km 1+ 376,68”, na wniosek z dnia 8 kwietnia 2014 r., (uzupełniony w dniu 26 maja 2014 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 28 kwietnia 2014 r.) złożonego do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Tomasza Brzenk reprezentującego Firmę Pracownia Projektowa Tomasz Brzenk, ul. K. Świerczewskiego 40, 41-100 Siemianowice Śląskie – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, (pełnomocnictwo IM.7013.3.2013.MP z dnia 7 kwietnia 2014 r.).

Załącznik

Obwieszczenie O Decyzji Polowiecka