29.05.2015

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ul. Młyńskiej w Oświęcimiu w km 0+000,00 – km 0+460,00” na wniosek z dnia 15 czerwca 2015 r. (uzupełniony w dniu 14 lipca 2015 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 3 lipca 2015 r.), oraz decyzji o pozwoleniu na budowę oświetlenia ulicznego, złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Zielińskiego reprezentującego Firmę MBD Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Brzozowej 5 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie Nr 0052.174.2015 z dnia 9 lipca 2015 r.).

 

Załącznik

Img0099 0