12.06.2014

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (12.06.2014 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 05.06.2014 r. został złożony przez Prezydenta Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg gminnych Chodniki i Sikorskiego w Oświęcimiu” polegająca na budowie ulicy klasy L, w tym: budowa nowej jezdni ulic Chodniki i Sikorskiego wraz z chodnikami i zjazdami, budowa skrzyżowania w/w ulic wraz z wlotem dla 54KD, budowa skrzyżowań ulicy Sikorskiego z ulicą Wilkosza oraz 54KD, budowa ścieżki rowerowej przy ul. Chodniki na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Kilińskiego, budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą.

Załącznik

Chodniki I Sikorskiego Zawieszenie