05.12.2013

OBWIESZCZENIE STAROSTY OŚWIĘCIMSKIEGO

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI 

zawiadamia o wydaniu w dniu 27 listopada 2013r. decyzji Starosty Oświęcimskiego nr 8/13 o symbolu WAB.6747.9.2013 na realizację inwestycji drogowej pn. “Budowa drogi gminnej klasy D wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej klasy L (ul. Pod Borem) w Oświęcimiu”, po rozpoznaniu wniosku z dnia 6 września 2013r., (uzupełnionego w dniu 9 października 2013r. zgodnie z wezwaniem z dnia 3 października 2013r.) złożonego do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Rafała Birtus reprezentującego Firmę SKO-BUD z siedzibą w Krakowie przy ul. Chłppskiej 5 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie nr 0052.189.2013 z dnia 19 lipca 2013r.)

Załącznik

Img057