14.10.2013

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (14.10.2013r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej klasy D wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej klasy L (ul. Pod Borem) w Oświęcimiu” na wniosek z dnia 6 września 2013 r., (uzupełnionego w dniu 9 października 2013 r., zgodnie z wezwaniem z dnia 3 października 2013 r.), złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Rafała Birtus reprezentującego Firmę SKO-BUD z siedzibą w Krakowie przy ul. Chłopskiej 5 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie Nr 0052.189.2013 z dnia 19 lipca 2013 r.).

Załącznik

Img122