15.04.2015

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (15.04.2015r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wydaniu w dniu 10 kwietnia 2015 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego nr 6/15 o symbolu WAB.6747.1.2014 na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury na odcinku pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Górnickiego wraz
z odwodnieniem, budową oświetlenia oraz przebudową kolidującej infrastruktury od km 0+022,6 do km 0+320,2” po rozpoznaniu wniosku z dnia 13 lutego 2014r., złożonego do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Zielińskiego zam. 34-100 Wadowice, ul. Lwowska 55/2 reprezentującego firmę MBD PROJEKT Marcin Zieliński z siedzibą w 34-100 Wadowice, ul. Lwowska 55/2 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w 32-600 Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie nr 0052.22.2014 z dnia 28 stycznia 2014r.).

Załącznik

Zwirki I Wigury Decyzja