16.02.2015

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (16.02.2015r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 21 stycznia 2015 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 3/15, znak: WAB.6747.2.2014, udzielającej Prezydentowi Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim ul. Zaborska 2, działającego przez Pana Jarosława Saternus reprezentującego Firmę DROCAD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Katowickiej 202 (upoważnienie Nr 0052.153.2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.) zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu w km 0+000,00 – km 1+257,32”.

Załącznik

Img666