17.02.2015

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (17.02.2015 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wydaniu w dniu 12.02.2015 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego nr 5/15 na realizację inwestycji drogowej pn.: “Rozbudowa drogi ul. Niwa Monowicka od km 0+000,00 do km 0+190,000 (odcinek A-B) oraz od km 0+000,00 do km 0+081,72 (odcinek C-D), na wniosek z dnia 19.11.2014 r. (uzupełnionego w dniu 12.12.2014 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 03.12.2014 r.), złożonego przez Pana Marcina Hajost reprezentującego Pracownię Inżynierską S1 Marcin Hajost, ul. Barlickiego 15/6, 43-300 Bielsko-Biała – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, (pełnomocnictwo nr 0052.199.2014 z dnia 10.09.2014 r.).

Załącznik

Img667