17.03.2015

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (17.03.2015 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia:
1. o wydaniu w dniu 12 marca 2015 r. postanowienia Starosty Oświęcimskiego o symbolu WAB.6747.1.2014 o podjęciu, na wniosek Pana Marcina Zielińskiego zam. 34-100 Wadowice, ul. Lwowska 55/2 reprezentującego firmę „MBD PROJEKT Marcin Zieliński” z siedzibą w 34-100 Wadowice, ul. Lwowska 55/2 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w 32-600 Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie nr 0052.22.2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.) postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury na odcinku pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Górnickiego wraz z odwodnieniem, budową oświetlenia oraz przebudową kolidującej infrastruktury od km 0+022.6 do km 0+320.2”.
2. o wydaniu w dniu 12 marca 2015 r. ponownego zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Marcina Zielińskiego zam. 34-100 Wadowice, ul. Lwowska 55/2 reprezentującego firmę „MBD PROJEKT Marcin Zieliński” z siedzibą w 34-100 Wadowice, ul. Lwowska 55/2 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w 32-600 Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie nr 0052.22.2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury na odcinku pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Górnickiego wraz z odwodnieniem, budową oświetlenia oraz przebudową kolidującej infrastruktury od km 0+022.6 do km 0+320.2”.
3. o wydaniu w dniu 12 marca 2015 r. zawiadomienia o możliwości zapoznania się z całością zebranych dowodów w sprawie wszczętej z wniosku Pana Marcina Zielińskiego zam. 34-100 Wadowice, ul. Lwowska 55/2 reprezentującego firmę „MBD PROJEKT Marcin Zieliński” z siedzibą w 34-100 Wadowice, ul. Lwowska 55/2 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w 32-600 Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie nr 0052.22.2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury na odcinku pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Górnickiego wraz z odwodnieniem, budową oświetlenia oraz przebudową kolidującej infrastruktury od km 0+022.6 do km 0+320.2”.

Załącznik

Zwirki I Wigury