17.07.2014

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (17.07.2014r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 14.07.2014r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego znak:WAB.6747.4.2014 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg gminnych Chodniki i Sikorskiego w Oświęcimiu” polegająca na budowie ulic klasy L, w tym: budowa nowej jezdni ulic Chodniki i Sikorskiego wraz z chodnikami i zjazdami, budowa skrzyżowania w/w ulic wraz z wlotem dla 54KD, budowa skrzyżowań ulicy Sikorskiego z ulicą Wilkosza oraz 54KD budowa ścieżki rowerowej przy ul. Chodniki na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Kilińskiego, budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą na wniosek z dnia 05.06.2014 r. złożony do Starosty Oświęcimskiego –Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą przy ul. Zaborskiej 2, 32-600 Oświęcim.

Załącznik

Chodniki I Sikorskiego Zawieszenie 0