17.12.2014

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (17.12.2014 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia:
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi ul. Niwa Monowicka od km 0+000,00 do km 0+190,00 (odcinek A – B) oraz od km 0+000,00 do km 0+081,72 (odcinek C – D)”, na wniosek z dnia 19.11.2014 r., (uzupełnionego w dniu 12.12.2014 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 03.12.2014r.) złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Hajost reprezentującego pracownię Inżynierską S1 Marcin Hajost, ul. Barlickiego 15/6, 43-300 Bielsko-Biała – działającego w imieniu prezydenta Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, (pełnomocnictwo nr 0052.199.2014 z dnia 10.09.2014 r.).

Załącznik

Niwa Monowicka