18.06.2013

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (18.06.2013r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 13.06.2013 r. zostało wydane postanowienie o symbolu WAB.6746.2.2013 o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w terminie do dnia 04.07.2013 r. ze względu na stwierdzenie naruszenia wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. “budowa dróg gminnych KD1 (Willowa), KL2 i KD3 w Oświęcimiu” na wniosek z dnia 18 marca 2013 r. (uzupełniony w dniu 6 maja 2013 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 8 kwietnia 2013 r.), złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Piotra Nowak reprezentującego  Firmę EKKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8i – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie nr 0052.126.2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.)

Załącznik

Img043