19.05.2014

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (19.05.2014 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 15.05.2014 r. zostało wydane postanowienie o symbolu WAB.6747.4.2014 o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w terminie do dnia 06.06.2014 r. ze względu na stwierdzenie naruszenia wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy – Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg gminnych Chodniki i Sikorskiego w Oświęcimiu” polegająca na budowie ulicy klasy L, w tym: budowa nowej jezdni ulic Chodniki i Sikorskiego wraz z chodnikami i zjazdami, budowa skrzyżowania w/w ulic wraz z wlotem dla 54KD, budowa skrzyżowań ulicy Sikorskiego z ulicą Wilkosza oraz 54KD, budowa ścieżki rowerowej przy ul. Chodniki na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Kilińskiego, budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą – wniosek z dnia 9 kwietnia 2014r., złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą przy ul. Zaborskiej 2, 32-600 Oświęcim.

Załącznik

Chodniki I Sikorskiego 0