19.10.2015

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (19.10.2015r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wydaniu w dniu 9 października 2015 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 8/15 o symbolu WAB.6747.3.2015 orzekająca o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Młyńskiej w Oświęcimiu w km 0+000,00 – km 0+460,00”, na wniosek z dnia 15 czerwca 2015 r. (uzupełniony w dniu 14 lipca 2015 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 3 lipca 2015 r.), złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Zielińskiego reprezentującego Firmę MBD Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Brzozowej 5 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie Nr 0052.174.2015 z dnia 9 lipca 2015 r.).

Załącznik

Mlynska Decyzja Zrid