23.10.2014

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (23.10.2014 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 21 października 2014 r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego o symbolu WAB.6747.2.2014 o zmianie postanowienia Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 sierpnia 2014 r. o symbolu WAB.6747.2.2014 w zakresie terminu wykonania obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym ze względu naruszenia wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane i ustalenia nowego terminu – do dnia 14 listopada 2014 r. – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 października 2014 r., zawierającego prośbę o zmianę terminu wyznaczonego w postanowieniu Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 sierpnia 2014 r. o symbolu WAB. 6747.2.2014 w sprawie usunięcia wskazanych nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym załączonym do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:”budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu w km 0+000,00 – km 1+257,32.

Załącznik

Krasinskiego Przesuniecie Terminu