24.03.2014

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (24.03.2014 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury a ul. Górnickiego wraz z odwodnieniem, budową oświetlenia oraz przebudową kolidującej infrastruktury od km 0+022,6 do km 0+320,2” na wniosek z dnia 13 lutego 2014 r.,złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Zielińskiego zam. 34-100 Wadowice, ul. Lwowska 55/2 reprezentującego firmę :MBD PROJEKT Marcin Zieliński” z siedzibą w 34-100 Wadowice, ul. Lwowska 55/2 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w 32-600 Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie nr 0052.22.2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.).

Załącznik

Img257