24.08.2016

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego – 24.08.2016

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Ostatni Etap (klasa drogi L) na odcinku od km 16+063.2 do km 16+982.7 w Oświęcimiu w ramach inwestycji pn. Budowa tras rowerowych w Małopolsce-Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek II: od gminy Brzeszcze do gminy Skawina odcinek WTR od km 16+030 do km 16+990- ul. Ostatni Etap w Oświęcimiu”, na wniosek z dnia 3 sierpnia 2016 r. złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Dariusza Augustyna, zam. ul. Brzozowa 5, 34-400 Nowy Targ, adres do korespondencji: ul. Żabiniec 101/2, 31-215 Kraków – działającego w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków (upoważnienie ZDW/PW/2016/496/DI-1/WTR Znak sprawy: DI-1-532-7/15 z dnia 15.01.2016 r.)

Szczegółowe informacje można znaleźć w załączniku

Załącznik

Obwieszczenie Starosty Oswiecimskiego 24082016