25.07.2013

OBWIESZCZENIE STAROSTY OŚWIĘCIMSKIEGO (25.07.2013)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 23 lipca 2013 r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego o symbolu WAB.6747.2.2013 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: “budowa dróg gminnych KD1 (Willowa), KL2 i KD3 w Oświęcimiu”  na wniosek z dnia 18 marca 2013 r. (uzupełnionego w dniu 6 maja 2013 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 8 kwietnia 2013 r.), złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Piotra Nowak reprezentującego Firmę EKKOM Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8i – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie nr 0052.126.2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.)

Załącznik

Img019