25.08.2014

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (25.08.2014r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia,
a) o wydaniu w dniu 20 sierpnia 2014 r. postanowienia Starosty Oświęcimskiego o symbolu WAB.6747.2.2014 o podjęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu w km 0+000,00 – km 1+257,32”, na wniosek z dnia 12 marca 2014 r. (uzupełnionego w dniu 30 kwietnia 2014 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 3 kwietnia 2014 r.), złożonego do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Jarosława Saternus reprezentującego Firmę DROCAD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Katowickiej 202 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie Nr 0052.153.2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.),
b) o wydaniu w dniu 20 sierpnia 2014 r. postanowienia Starosty Oświęcimskiego o symbolu WAB.6747.2.2014 dotyczącego usunięcia nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym oraz uzupełnienia braków w dokumentacji przedłożonej do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w terminie do dnia 20 października 2014 r. ze względu na stwierdzenie naruszenia wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawa budowlanego.

Załącznik

4. Obwiesz Do Gazety Podjecie