26.01.2015

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (26.01.2015 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wydaniu w dniu 21 stycznia 2015 r. decyzji Nr 3/15 na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu w km 0+000,00 – km 1+257,32” na wniosek z dnia 12 marca 2014 r. (uzupełniony w dniu 30 kwietnia 2014 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 3 kwietnia 2014 r.), złożonego do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Jarosława Saternus reprezentującego Firmę DROCAD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Katowickiej 202 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie Nr 0052.153.2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.).

Załącznik

Img612