18.08.2015

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego ws. wydania decyzji nr 7/15

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami).

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia o wydaniu w dniu 11 sierpnia 2015 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 7/15
o symbolu WAB.6747.2.2015 orzekająca o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu od km 0+037,25 do km 1+183,90” na wniosek z dnia 19 maja 2015 r., złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Panią Dorotę Niedziałkowską reprezentującą Biuro Projektowe EKKOM Sp. z o.o., 30-390 Kraków ul. Zawiła 65E – działającą w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie Nr 0052.124.2015 z dnia 12 maja 2015 r.).

Dalsze informacje można znaleźć w załączniku

Załącznik

Obwieszczenie O Decyzji Batorego