08.11.2013

Obwieszczenie Starosty

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistych omyłek pisarskich w ostatecznej decyzji Nr 6/13 Starosty Oświęcimskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 23 września 2013 r. o symbolu: WAB.6747.2.2013 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg gminnych KD1 (Willowa), KL2 i KD3 w Oświęcimiu”.

Załącznik

Img009