23.08.2022

Obwieszczenie WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 24 czerwca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: Budowie nowego odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 218 m, wyłączenia z eksploatacji istniejącego odcinak gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 202 m, w ramach zadania pn.: Przebudowa gazociągu DN500 relacji Oświęcim – Szopienice – Tworzeń, na odcinku Węzeł Oświęcim Zaborze – Plantpol – opracowanie dokumentacji projektowej, na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Pana Mateusza Szymalskiego (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 24 czerwca 2022 r., uzupełniony: 17 sierpnia 2022 r.)

obwieszczenie