12.03.2021

Obwieszczenie WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Obwieszczenie WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia o zmianie postanowienia Wojewody Małopolskiego nr 2/W/2021, znak: WI-XI.7840.1.92.2020.MBB z 07 stycznia 2021 r., dot. Rozbudowa infrastruktury kolejowej wraz z rozbudową i przebudowa układu drogowego wraz z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej od km 16,337 do km 16,406 od km 21,158 do km 21,229 od km 23,882 do km 23,918 w ciągu linii kolejowej nr 93