31.12.2021

OBWIESZCZENIE Wojewody Małopolskiego

OBWIESZCZENIE Wojewody Małopolskiego – zawiadamiającego strony o wszczęciu 17 września 2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego – Etap II. Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim – Tworzeń (m. Sławków) wraz z Systemową Stacją Redukcyjno-Pomiarową Oświęcim.