06.04.2022

Obwieszczenie WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

WOJEWODA MAŁOPOLSKI wydał decyzję w celu przeprowadzenia badań geologicznych w tym wykonania odwiertów, w ramach zadania: „ przebudowa gazociągu DN 150 PN 2,5 MPa relacji: Oświęcim – Kęty na odcinku ZZU BZ 0900 –przekładka: Adolfin – Stawy Grójeckie wraz z ZZU”.