18.03.2015

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego (18.03.2015 r.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 06 marca 2015 r. zostało wydane postanowienie znak: WI-IX.7820.1.51.2014 o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w terminie do 15 kwietnia 2015 r., w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 klasy technicznej G od odc. ref. 010 km 1+146.78 do km 1+291.65 z drogami gminnymi: istniejącą (ul. Kamieniec) klasy technicznej L oraz projektowaną (przedłużenie ul. Batorego) klasy technicznej Z na skrzyżowanie typu rondo wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, w ramach zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagiełły) z ul. Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ul. Batorego w Oświęcimiu”.

Załącznik

Rondo Jagielly