05.02.2013

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, pn.: „Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 ÷0+700 w mieście Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie.” 

Załącznik

Ow Obwieszczenie Tablica