21.02.2017

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania ws. budowy gazociągu DN 500 MOP 8.4

Wojewoda Małopolski

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa Skoczów-Komorowice-Oświęcim w ramach budowy gazociągu Skoczów-Komorowice-
Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – na terenie województwa
małopolskiego, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika: Pana Jacka Januchowskiego – MGGP
S.A., 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6. (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie
Wojewódzkim w Krakowie: 20 lutego 2017 r.).

W załączniku znajdują się dalsze informacje.

Załącznik

Wi Iv.747.1.4.2017 Obwieszczenie 21.02.2017.6820576 7400883