13.05.2016

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie decyzji nr 04/2016, znak WI-IX.7820.1.33.2015

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 06 maja 2016 r. została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 04/2016, znak: WI-IX.7820.1.33.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

pn.: „Budowa obwodnicy Oświęcimia Etap III, odcinek od km 2+144,10 do km 4+972,10 w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 933 klasy technicznej G w miejscowości Bobrek w gminie Chełmek i mieście Oświęcim, w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim” , po rozpatrzeniu wniosku z 16 grudnia 2015 r. złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przez Pana Łukasza Musioła działającego na podstawie upoważnienia znak: DI-I-532-9/14 z 20 marca 2015 r., udzielonego przez Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Pana Roberta Góreckiego działającego zgodnie z Uchwałą Nr 1180/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 października 2014 r.

Dalsza część obwieszczenia znajduje się w załączniku

Załącznik

Obwieszczenie O Decyzji