16.02.2021

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego ws. wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowie, rozbudowie, przebudowie oraz remoncie linii kolejowej nr 93 w km od 22,345 do 27,800 i w km od 28,612 do 28,676 wraz ze stacją Oświęcim oraz pozostałych linii zlokalizowanych na stacji Oświęcim, roboty usytuowane na wybranych działkach stanowiących tereny otwarte realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego „Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice realizowanego w ramach projektu POliŚ 5.1-12 „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice””

WI IV.746.1.71.2020 Obwieszczenie O Wszczęciu TREŚĆ

Obwieszenie Z Datą