12.07.2016

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12.07.2016

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 12 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 12 lipca 2016 r.

Szczegóły rozporządzenia można znaleźć w załączniku:

Załącznik

Obwieszczenie 2016 07 12