23.04.2013

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15.04.2013r

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 15 kwietnia 2013 r. została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 3/13, znak: WI-IX.7840.1.10.2012 o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji, pn.: Rozbudowa prawego wału rzeki Soły od km 0+000 do km 1+776 oraz od km 1+974 do km 2+550 na obszarze gminy Oświęcim (obręb Broszkowice) i miasta Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie – po rozpatrzeniu wniosku o wydanie ww. decyzji, złożonego 30 listopada 2012 r., (uzupełnionego 12 lutego 2012 r.), przez Pana Edwarda Kopcia, działającego na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie nr DO-013-138/12 z 26 listopada 2012 r., reprezentującego Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie Uchwały nr 434/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z 14 kwietnia 2011 r. 

Załącznik

Tablica Decyzja Obwieszczenie 15 Kwietnia