23.04.2013

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16.04.2013r

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 16 kwietnia 2013 r. zostało wydane postanowienie, znak: WI-IX.7840.1.9.2012 Wojewody Małopolskiego o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, pn.: Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły od km 0+000 do km 0+700 w mieście Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie – do czasu wyjaśnienia prawidłowości badania ksiąg wieczystych dla działek objętych ww. inwestycją oraz do czasu rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych wszystkich wniosków złożonych przez Wojewodę Małopolskiego, dotyczących nieruchomości położonych w projektowanym obszarze ww. inwestycji i będących jej częścią. 

Załącznik

Obwieszczenie Pos Tablica 16 Kwietnia