26.07.2016

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 26 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 26 lipca 2016 r

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku

Załącznik

Obwieszczenie Rozporzadzenia Porzadkowego Tonaz Zmiana