28.07.2016

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się tekst jednolity rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 4411), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem porządkowym Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 4495).

Tekst jednolity rozporządzenia porządkowego nie obejmuje § 3 rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego, który stanowi: „§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 27 lipca 2016 r.”

Z pełną treścią obwieszczenia można zapoznać się na naszym BIPie