27.03.2017

Obwieszenie Wojewody Małopolski o wydaniu decyzji znak WI-IV-747.1.4.2017

Wojewoda Małopolski

zawiadamia, że w dniu 20 marca 2017 r., na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika: Pana Jacka Januchowskiego (reprezentującego wykonawcę – MGGP S.A., 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6), została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.4.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa Skoczów-Komorowice-Oświęcim w ramach budowy gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – na terenie województwa małopolskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku

Załącznik

Obwieszczenie O Wydaniu Decyzji.6970725 7578037