30.05.2016

Obwodnica północna będzie gotowa pod koniec 2017 roku

 

Roboty w Bobrku przy budowie obwodnicy północnej Oświęcimia idą pełną parą. Jej budowę zainaugurowano dzisiaj poprzez symboliczne wbicie łopaty z udziałem: marszałka Małopolski Jacka Krupy, posła Marka Sowy, prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta, starosty oświęcimskiego Zbigniewa Starca, burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa, p. o. dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Marty Maj i przedstawiciela wykonawcy – firmy Banimex. Projektowana obwodnica Oświęcimia stanowi połączenie między drogą wojewódzką nr 933, a drogą krajową nr 44. 

 

Roboty w Bobrku przy budowie obwodnicy północnej Oświęcimia idą pełną parą. Jej budowę zainaugurowano dzisiaj poprzez symboliczne wbicie łopaty z udziałem: marszałka Małopolski Jacka Krupy, posła Marka Sowy, prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta, starosty oświęcimskiego Zbigniewa Starca, burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa, p. o. dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Marty Maj i przedstawiciela wykonawcy – firmy Banimex. Projektowana obwodnica Oświęcimia stanowi połączenie między drogą wojewódzką nr 933, a drogą krajową nr 44. 

Zakres prac obejmuje powstanie: pięciokilometrowej drogi, chodnika i ścieżki rowerowej o długości ok. trzech kilometrów, mostu na Wiśle wraz z wiaduktem kolejowym oraz pięciu rond. Inwestycja zakończy się pod koniec 2017 roku. Całkowity koszt budowy wyniesie prawie 120 mln zł, a 85 procent kosztów pokryją środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 
Ekipy budowlane pracują też w Oświęcimiu w rejonie ul. Chemików. Jak podkreśla wykonawca teraz roboty prowadzone są głównie w obrębie pasów zieleni i polegają na przezbrojeniu infrastruktury.Na tym etapie nie będą ograniczały ruchu na ul.Chemików. Roboty drogowe ruszą na początku sierpnia.
 

Powstanie obwodnicy północnej Oświęcimia ( DWR) wyprowadzi znaczną część ruchu tranzytowego z Oświęcimia, zmniejszy korki w centrum miasta, ułatwi połączenie Oświęcimia z Krakowem i Śląskiem. Dzięki obwodnicy będzie łatwiej dojechać do Miejskiej Strefy Ekonomicznej czy Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau.
 

 

 

 

Prace w rejonie ul. Nadwiślańskiej w Bobrku