20.06.2016

Od 20 czerwca rusza III etap remontu drogi krajowej 44

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że 20 czerwca 2016 r. wykonawca rozpoczyna III etap robót na drodze krajowej nr 44. Odcinek ul. Konarskiego od ronda Niwa do ronda przy skrzyżowaniu z ulicami: Nideckiego i Orląt Lwowskich zostanie wyłączony z ruchu. Ruch zostanie poprowadzony w kierunku Tychy – Kraków przez prawoskręt, Kraków – Tychy przez jedną czwartą ronda Niwa, a następnie ulicami ul. Wyzwolenia, ul. Maksymiliana Kolbego, następnie ul. Legionów do ronda Solidarności ( koniec objazdu ). 

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że 20 czerwca 2016 r. wykonawca rozpoczyna III etap robót na drodze krajowej nr 44. Odcinek ul. Konarskiego od ronda Niwa do ronda przy skrzyżowaniu z ulicami: Nideckiego i Orląt Lwowskich zostanie wyłączony z ruchu. Ruch zostanie poprowadzony w kierunku Tychy – Kraków przez prawoskręt, Kraków – Tychy przez jedną czwartą ronda Niwa, a następnie ulicami ul. Wyzwolenia, ul. Maksymiliana Kolbego, następnie ul. Legionów do ronda Solidarności ( koniec objazdu ). 

Ruch od strony Chrzanowa drogą wojewódzką 933 – Kraków zostanie poprowadzony ul. Nideckiego do ul. Konarskiego, a następnie ul. Legionów i analogicznie w stronę Chrzanowa. Zakończenie robót przewidywane jest 19 sierpnia 2016 r.