03.01.2017

Od tego roku właściciele nieruchomości nie muszą mieć pozwoleń na wycinkę drzew. Ważne zmiany w ustawie o ochronie przyrody i ustawie o lasach

 

 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r. poz. 2249) od 1 stycznia 2017 r.  obowiązują zmiany dotyczące uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew.
Od obowiązku uzyskania zezwolenia zwolnione są osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości na których rosną drzewa, pod warunkiem, że drzewa usuwane są na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r. poz. 2249) od 1 stycznia 2017 r.  obowiązują zmiany dotyczące uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew.
Od obowiązku uzyskania zezwolenia zwolnione są osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości na których rosną drzewa, pod warunkiem, że drzewa usuwane są na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dodatkowo obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę lub przesadzenie nie obowiązuje w przypadku: 
– krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m kw,
– drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza: 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew
– drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.