21.08.2013

Odbierz dostęp do ZIP


Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców wydawaniem loginów i haseł dostępowych do Zintegrowanego Informatora Pacjenta Narodowy Fundusz Zdrowia w porozumieniu z Urzędem Miasta zdecydował o ponowieniu akcji.
 


Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców wydawaniem loginów i haseł dostępowych do Zintegrowanego Informatora Pacjenta Narodowy Fundusz Zdrowia w porozumieniu z Urzędem Miasta zdecydował o ponowieniu akcji.
 

Zapraszamy 29 sierpnia 2013 r. do Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2, pokój nr 22 I piętro od godz. 11.00 do godz. 15.30