08.04.2015

Ogłoszenie konkursu na wybór realizatora w latach 2015-2017 “Wieloletniego programu zdrowotnego wczesnej profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Miasto Oświęcim na lata 2015-2020”.

Prezydent Miasta Oświęcim
ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert
na wybór realizatora w latach: 2015-2017
„Wieloletniego programu zdrowotnego wczesnej profilaktyki zakażeń HPV
w Gminie Miasto Oświęcim na lata 2015 – 2020”.

Konkurs ofert ogłasza się na podstawie art. 48 i 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Prezydent Miasta Oświęcim
ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert
na wybór realizatora w latach: 2015-2017
„Wieloletniego programu zdrowotnego wczesnej profilaktyki zakażeń HPV
w Gminie Miasto Oświęcim na lata 2015 – 2020”.

Konkurs ofert ogłasza się na podstawie art. 48 i 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).