04.04.2016

Ogłoszenie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje o zmianie wniosku przez inwestora o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa obwodnicy Oświęcimia Etap III, odcinek od km 2+144,10 do km 4+972,10 w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 933 klasy technicznej G miejscowości Bobrek, w gminie Chełmek i w mieście Oświęcim, w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim, oraz że Wojewoda 25 marca 2016 r. wydał postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym.

Ww. obwieszczenie można znaleźć w załączniku

Załącznik

Obwieszczenie 30 03.2016